کد خبر 12022
A
بیاتیان با اشاره به آمارهای اشتباه رییس جمهور؛

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه رییس جمهور در مورد بدهکاران بانکی آمار اشتباه می دهد گفت:بدهکاران بزرگ بانکی ۳۰۰ نفر نیستند بلکه ۱۶۰ نفرند و حدود ۶۴ درصد تسهیلات دردست این ۱۶۰ نفری است که تولید کننده هم نیستند.

سید محمد بیاتیان، درواکنش به اصرار رییس جمهور برای مدیریت واحددر اقتصاد کشور با تاکید بر این که درحال حاضر مدیریت اقتصاد کشور واحد است، گفت: اگر مجلس نظارت نکند دیکتاتوری شکل می گیرد ومجلس برای جلوگیری از دیکتاتوری شکل گرفته است. نماینده مردم بیجار درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر مجلس قانونگذار و دولت مجری است از این رو حرف رییس جمهور مبنی بر مدیریت واحد اقتصادی را قبول ندارم. وی افزود: در حال حاضر در داخل دولت سیاست ها و بخشنامه های متناقض اقتصادی نوشته می شود و ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت است و بعضا بخشنامه های بانک مرکزی با سیاست های وزارت اقتصاد درتناقض است و مشخص نیست براساس کدام قانون و مصوبه مجلس تصمیم می گیرند. وی با اشاره به این که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تصمیمات خلق الساعه بانک مرکزی است درباره بخش دیگری از سخنان رییس جمهور درباره استمهال بدهی تولیدکنندگان، گفت: ماده ۲۹ بودجه۹۱ به منظور استمهال بدهی تولیدکنندگان و صنعت گران تصویب شد اما افراد بسیاری وامهای چند ده میلیاردی گرفتند و درخارج از کشور سرمایه گذاری کردند وصنعت گردشگری کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت کردند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بدهکاران بزرگ بانکی با استفاده از رانت و ارتباط بدون سپردن وثیقه مطمئن وام گرفتند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان سرمایه گذاری کردند. نماینده مردم بیجاردرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهکاران بزرگ بانکی کسانی هستند که وام صنعت گرفتند وبه بازار مسکن تزریق کردند، افزود: بدهکاران بزرگ بانکی به خاطر ضعف دولت و بانک مرکزی وضعف قاطعیت قانون شکل گرفتند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر