کد خبر 12021
A

درحالی که 9 ماه از سال 91 می‌گذرد و در طول این مدت شرکت پست، خدمات پستی را با نرخ اعلامی و تصویب شده‌ی سال 90 اعمال می‌کرد،‌ در آستانه زمستان 91 با تصویب هیات دولت نرخ سال 91 خدمات پستی اعلام شد.

مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،‌ ابتدای سال ۹۱ در پاسخ به افزایش نرخ خدمات پستی این شرکت بیان کرد که هنوز تصمیمی برای افزایش نرخ‌های جدید گرفته نشده است. وی چندی پیش با اشاره به اینکه در کشور برخی خدمات یارانه دریافت می‌کنند، گفته بود: به واسطه افزایش قیمت نیز مجموعه خدماتی یا باید یارانه بگیرند و یا هزینه‌ها و نرخ‌هایشان را اصلاح کنند. کرباسیان در پاسخ به آخرین تصمیم تغییر نرخ خدمات پستی تاکید کرد: برای تغییر نرخ امسال که رو به پایان است با تعرفه‌های فعلی به کار خود ادامه می‌دهیم اما لازم به ذکر است که سرویس و خدمات با یکدیگر فرق دارد چراکه مرسولاتی همچون مطبوعات و نامه‌ها، سودی ندارند و به عبارتی زیان‌ده هستند و به همین دلیل سرویس‌های ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم تا بخشی از زیان‌ها پوشانده شوند و می‌توان گفت نسبت به درآمد، ۲۰ درصد هزینه بیش‌تری داریم. در همین رابطه مدیر روابط عمومی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از تصویب و اعلام این نرخ‌ها از ۲۰ آذرماه با تصویب دولت خبر داد. نگاهی به نرخ خدمات پستی سال۹۱ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نرخ خدمات پستی نرخ خدمات پستی داخله، خارجه هوایی و خارجه زمینی سال ۹۱ را اعلام کرد. جدول زیر نشان دهنده‌ی نرخ خدمات پستی داخله سال ۹۱، جهت ارسال نامه عادی با رده‌های وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت ( ریال ) است.

رده وزنی شهری درون استانی برون استانی همجوار برون استانی غیر همجوار در این جدول نرخ خدمات پستی داخله سال ۹۱، برای مطبوعه عادی با رده‌های وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) ذکر شده است. رده وزنی شهری درون استانی برون استانی همجوار برون استانی غیر همجوار همچنین نرخ خدمات پستی داخله سال ۹۱ جهت ارسال نامه سفارشی با رده‌های وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) به شرح زیر است: رده وزنی شهری درون استانی برون استانی همجوار برون استانی غیر همجوار نرخ پست نامه پیشتاز شهری، با رده‌های وزنی مشخص و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) اعلام شده است. رده وزنی شهری درون استانی برون استانی همجوار برون استانی غیر همجوار در نرخ‌های اعلام شده در نوع و خدمات مرسوله به ترتیب، نامه عادی، مطبوع عادی، کیسه مخصوص عادی، نامه سفارشی، مطبوع سفارشی، کیسه مخصوص سفارشی، بسته کوچک سفارشی، امانت، نامه پیشتاز، بسته پیشتاز و بسته ویژه شهری با حداکثر ارسال سه ساعت اعلام نرخ شدند که جزییات و تعرفه هر خدمت در سایت این شرکت ذکر شده است. نرخ خدمات پستی خارجه هوایی ۹۱ در جدول زیر نرخ خدمات پستی خارجه هوایی مرسوله نامه عادی، در چهار رده وزنی و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) و در چهار گروه کشور نشان داده شده است. رده وزنی یک دو سه چهار پنج جدول نرخ خدمات پستی خارجه هوایی مرسوله نامه سفارشی، در چهار رده وزنی و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) و در چهار گروه کشوراعلام شده است. رده وزنی یک دو سه چهار پنج نرخ خدمات پستی خارجه زمینی سال۹۱ جدول نرخ خدمات پستی خارجه زمینی مرسوله نامه عادی ، در چهار رده وزنی و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) و در چهار گروه کشور به شرح زیر است: رده وزنی یک دو سه چهار پنج جدول زیر نیز نشان دهنده نرخ خدمات پستی خارجه زمینی مرسوله نامه سفارشی، در چهار رده وزنی و نرخ به تفکیک بعد مسافت (ریال) و در چهار گروه کشور است. رده وزنی یک دو سه چهار پنج شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با اعلام تبصره در ذیل کلیه جداول اعلام نرخ تعرفه‌ها اعلام کرده است: کلیه مطبوعات نابینایان (سکو گرام) که از موسسه نابینایان به نابینا و یا از نابینا به موسسه مربوطه ارسال می‌شود تا سقف ۷ کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای نرخ هوایی معاف است.

  • ناشناس
    0 | 0

    لطفاً مطالب موثق اعلام نمایید و از درج اطلاعات غلط خودداری فرمایید نرخ پست پیشتاز با توجه به جدول قیمت گذاری شرکت پست مغایرت دارد

ارسال نظر

عناوین بیشتر