کد خبر 118
A
وزیر صنعت معدن و تجارت

وزیر صنعت معدن و تجارت به تشریح آخرین تصمیمات کمیته ۵ نفره نرخ ارز پرداخت.

وی در بخشی از سخان خود گفت: بیشترین مسائل مطرح شده در آخرین جلسه پیرامون مبحث نظارت بر مسائل اصلی و تصمیمات اتخاذ شده بر این اساس تاکید شد که تمام واردات کنندگان که امکان ثبت سفارش دارند بتوانند از ارز ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند بر مبنای این امر ارز دولتی به تمام واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر