کد خبر 1066
A

با وجودی که زمستان گذشته همواره درباره حمله نظامی قریب الوقوع به ایران صحبت می شد، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مقامات آمریکایی احتمال حمله نظامی به ایران بسیار کم است.

یویورک تایمز در مطلبی نوشت : وجود یک سری از استنادات و حقایق سبب این می شود که احتمال بروز درگیری نظامی با ایران در آینده نزدیک کم شود. به گزارش مهر، نوسینده مقاله، احیای مذاکرات هسته ای بین ایران و طرف مقابل و آنچه نرمش در مواضع ایران خوانده را از دلایل کاهش احتمال حمله نظامی به ایران می داند. در این مقاله نویسنده از دیگر دلایل مهم کاهش احتمال درگیری نظامی با ایران را بروز شکاف بین مقامات و نظامیان رژیم صهیونیستی در خصوص عقلانی بودن حمله نظامی به ایران است که آمریکا هم به طور مرتب از این رژیم خواسته تا از حمله نظامی به ایران خودداری کند که سبب بحران در بازار نفت در سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد. یک مقام دولتی دولت اوباما به نیویورک تایمز گفته است فکر می کنم حرارت جنگ فروکش کرده است. همچنین "دنیس راس" که پیشتر سیاستهای دولت اوباما در قبال ایران را مدیریت می کرد اظهار داشته است : با وجود اینکه بین اسرائیل و آمریکا بر سرمیزان مدت زمان دادن فرصت به دیپلماسی اختلاف وجود دارد، ولی در خصوص اصل فرصت دادن به دیپلماسی اتفاق نظر وجود دارد. در ادامه "دنیس راس" گفته است اکنون زمان دیپلماسی است و به این معنا نیست که گزینه تهدید به اقدام نظامی حذف شده است. در ادامه نویسنده می نویسد با وجود اینکه در مذاکرات استانبول توافق خاصی صورت نگرفته، اما جدیت ایران در مذاکرات امید به دستیابی به توافقات بیشتر در مذاکرات آتی بغداد را بیشتر کرده است که همین امر سبب کاهش احتمال بروز جنگ شده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر