کد خبر 1038
A

بیشتر شرکت‌های حاضر در نمایشگاه سال جاری شرکت‌های چینی و یا شرکت‌های ایرانی بودند که از نظر توان فنی قابل مقایسه با شرکت‌هایی مطرح حوزه انرژی نبودند.

شرکت‌هایی که در سال جاری در نمایشگاه حضور داشتند استاندارد لازم برای ورود به وندور لیست وزارت نفت را ندارند. محمد علی صادقی کارشناس انرژی در گفتگو با ایلنا در خصوص قول مساعد وزیر نفت برای ورود شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نفت به "وندور لیست" این وزارتخانه گفت: به نظر می‌رسد که قول وزیر نفت در این رابطه بیشتر تعارف است چرا که شرکت‌هایی که در سال جاری در نمایشگاه حضور داشتند از نظر کمی و کیفی، استانداردهای لازم را برای حضور در لیست استاندارد وزارت نفت را ندارند. وی ادامه داد: بیشتر شرکت‌های حاضر در نمایشگاه سال جاری شرکت‌های چینی و یا شرکت‌های ایرانی بودند که از نظر توان فنی قابل مقایسه با شرکت‌هایی مطرح حوزه انرژی نبودند. این کارشناس انرژی معتقد است که شرکت‌های چینی در تمام موارد نمی‌توانند جایگزین شرکت‌های داخلی شوند چرا که در مواردی از جمله تولید ولو و لوله کار می‌کنند که شرکت‌های ایرانی بهتر از آنها فعالیت می‌کنند. صادقی تصریح کرد: شرکت‌های چینی زمانی در صنعت ایران موفق بوده‌اند که در حد نیازهای ابتدایی صنعت نفت ایران کار کرده‌اند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر