{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

در این ویدیو فیلمی جدید از به هلاکت رسیدن یکی از تروریست‌های مهاجم حادثه اهواز را مشاهده می‌کنید ؛

عناوین بیشتر