{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 293630

یک کارشناس اقتصادی گفت:به شایعاتی که برای ناامیدکردن و تخریب اعتماد بنفس ایرانی ها منتشر میشود توجه نکنید. برعکس شایعات خرید طلا در ترکیه دوبرابر شده است!

صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در ارتباط با خرید طلا در ترکیه نوشت:

متاسفانه حتی با وجود رسانه های جهانی و آمارهای بین المللی،برخی هموطنان عزیز اصرار دارند ادعاهای مضحک رسانه های ‎ترکیه را بر سر ‎ایران بکوبند!این ادعاها از اساس غلطند:

 خرید طلا در این کشور دوبرابر شده و ترکیه چند میلیارد دلار از ذخیره طلایش را از دست داده است. مرغ همسایه عقاب نیست! 

نکنیم این کار را با ‎ایران.ایرانیها بزرگترین فداکاریهای جهان را کردند. ولی انتظار نداشته باشیم مردم هزینه ‎تورم (که اشتباه سیاستگذار است و نهایتا به کاهش ارزش ارز ملی منجر میشود)را بدهند.

این نمودارها نشان میدهد ترکیهایها مثل ایرانیها برای حفظ ثروتشان رو به خرید شدید طلا آورده اند.

طلا ترکیه

 

 

 

ارسال نظر