با تشدید تغییرات اقلیمی، کشورهای اروپایی از جمله اتریش با پدیده‌های جوی چون سیل، خشکسالی و طوفان مواجه خواهند شد.­ بدلیل خشکسالی و تغیرات آب و هوایی تا سال 2050 میلادی بیش از 140 میلیون نفر آواره خواهند شد.

کد خبر: 291989 منبع : reuters

ارسال نظر