روند گرمای هوا در سراسر جهان و به‌خصوص در نیم‌کره شمالی مردم کشورهای مختلف را به دریاها و سواحل کشانده‌است . در این گزارش تصویری نگاهی به کشورهای نیم‌کره شمالی و فرار مردم از گرما داریم .

کد خبر: 291352 منبع : the atlantic

ارسال نظر