• علی عبدی
    0 | 0

    سلام ان شاءالله که این دیدارها (دیپلماسی ها) برای کشور هر چه زودترمهیا گردد. چون فقط با گفتگو، تعامل هر کاری پیش می رود. همانگونه که پیامبر مکرم(ص) کرد.97/03/22

ارسال نظر