رفتار نامناسب ترامپ در اجلاس گروه 7 یکی از حاشیه سازترین اتفاقات پیش آماده در این دوره از نشست کشورهای قدرتمند صنعتی بود. از دیر رسیدن به جلسات تا پس گرفتن امضای آمریکا، دونالد ترامپ را تبدیل به خبرسازترین عضو گروه 7 کرد.

کد خبر: 277838 منبع : reuters

ارسال نظر