این راهپیمایی یک جنبش غیر حزبی برای جشن گرفتن علم و تأثیر آن در زندگی روزمره است .ا این راهپیمایی بر اهمیت و نقش علم در دستیابی به منافع مشترک برای تمامی انسانها و تأکید بر لزوم سیاست گذاری حکومتها بر اساس روش سیاستگذاری مبتنی بر شواهد می‌باشد .برگزارکنندگان و حامیان جنبش راهپیمایی علم بر غیر سیاسی و جناحی بودن آن تأکید دارند .

کد خبر: 264421 منبع : AFP/GETTY IMAGES

ارسال نظر