• حسن زاده
    0 | 0

    بارویکرد تاریخی در حال حاضر آمریکا و متحدانش با سرمایه های مردم بدبخت عربستان، در به اقتشاش کشیدن منطقه سهم زیادی داشته و دارند و به همین منوال روزی فرا می‌رسد که سرنوشت ولیعهد عربستان همانند صدام حسین( یعنی چوبه دار )خواهد شد.

ارسال نظر