کد خبر 183507
A

یک سرباز افغان به سوی شماری از نیروهای آمریکایی در پایگاهی نظامی تیراندازی کرد.

یک سرباز افغان به سوی تعدادی از نیروهای آمریکایی در پایگاهی در جنوب افغانستان تیراندازی کرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر