کد خبر 204671
A
طی ۱۲ماه صورت گرفت؛

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 730 میلیارد و 649 ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران معادل یک هزار و 197 میلیارد و 256 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 241 میلیارد و 372 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 183 میلیارد و 779 میلیون ریال محاسبه شد.

به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ 121 میلیارد و 220 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 166 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

از سود خالص دوره نیز زیان انباشته ابتدای سال کسر شد و در نهایت مبلغ 38 میلیارد و 242 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب های "خاهن" منظور شد.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر