کد خبر 163880
A
ناصر پور خبر داد:

ناصر پور از راه اندازی نخستین قرارداد های اختیار معامله خرید سکه طلا در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: سبک اعمال در سررسید این قرار دادها اروپایی و از هر گونه مالیات معاف خواهند بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، رییس اداره توسعه ابزارهای نوین مالی بورس کالا گفت: نخستین قرارداد اختیار معامله خرید سکه طلا (call option) روز چهارشنبه این هفته بر روی قرارداد تحویل سکه درسررسید دی ماه 95 با اهرم 10 درصدی راه اندازی می شود.

علیرضا ناصر پور با بیان اینکه سبک اعمال در موعد سررسید این قرارداد ها مطابق با سبک اروپایی خواهد بود ، گفت: بر ایان اساس اشخاص تنها می توانند در موعد سررسید ، قرارداد اختیار خرید را اعمال کنند اما فرایند معامله در بازار ثانویه مجاز خواهد بود.

وی با بیان اینکه پس از فرهنگ سازی و برآورد استقبال از معاملات اختیار خرید بزودی معاملات اختیار فروش سکه (put option) نیز در تالار نقره ای راه اندازی خواهد شد ، عنوان کرد: پس از راه اندازی این ابزار در بازار سکه ، برای سایر کالاهای کشاورزی و پتروشیمی نیز این ابزارها طراحی و راه اندازی خواهد شد.

این مقام مسئول از مجوز شرعی این قرارداد ها بر اساس مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس نیز سخن گفت و افزود: بر اساس معاملات اختیار خرید ، شخص از این اختیار برخوردار است که یک دارایی را بر اساس موعد سررسید در آینده به قیمتی که امروز تعیین شده خریداری یا منصرف شود. بطور مثال فردی می تواند از اختیار خرید یک سکه طلا برای تحویل در دی ماه به قیمت یک میلیون و 150 هزار تومان برخوردار شود و یا اینکه از خرید آن در موعد سررسید منصرف شود.

وی در برابر این پرسش فارس که قراداد های اختیار خرید معامله چه تفاوتی با قرارداد های آتی سکه طلا در بورس کالا دارند ، پاسخ داد: در بازار آتی هر دو طرف خریدار و فروشنده متعهد به انجام معامله در موعد سررسید هستند اما در اختیار خرید چنانچه قیمت ها در بازار نقدی سکه بالاتر از نرخ قرارداد اختیار خرید بود اقدام به خریداری و در غیر این صورت از این اختیاراستفاده نمی شود. بر این اساس منفعت یا سود سرمایه گذار در سررسید قرارداد اختیار معامله محقق می شود.

ناصر پور با بیان اینکه وجه تضمین و اهرم مالی در قرارداد های اختیار معامله مشابه قرارداد های آتی سکه خواهد بود ، عنوان کرد: فروشنده این قرارداد ها موظف به سپردن تضامین خواهد بود و اهرم مالی یا وجه تضمین نیز 10 درصد از کل قرارداد می باشد.

این مقام مسئول با بیان تاریخ سررسید نخستین قرارداد اختیار خرید سکه 22 دی ماه امسال است ، گفت: این قرارداد ها از مالیات بر عملکرد و یا ارزش افزوده برخوردار هستند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر