کد خبر 244474
A

تصاویر برخی از خدمه نفتکش ایرانی سانچی که ۶روز پیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شده اند را در این خبر ببینید.

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

 

خدمه کشتی

 

خدمه کشتی

 

خدمه کشتی

 

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

خدمه کشتی

منبع: ایران

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر