کد خبر 1757
A
Brendan Brown

کتاب فروپاشی یورو، این مساله را مطرح می کند که اتحادیه پولی اروپا با شکست مواجه شده است.

کتاب فروپاشی یورو، این مساله را مطرح می کند که اتحادیه پولی اروپا با شکست مواجه شده است . به نظر نویسنده علت این مساله، غیر بهینه بودن نرخ ارز و مخارج افراطی دولت ها نبوده است، بلکه نواقص و کاستی های مخرب در برنامه ریزی های پولی و مجموعه ای هولناک از اشتباهات سیاستگذاری بانک های مرکزی اروپایی علت این سقوط هستند .

نویسنده کتاب نشان می دهد که رژیم هدفگذاری تورم اجرا شده توسط بانک مرکزی اروپا، به همراه حذف بدون فکر چارچوب پولی قدیمی بانک مرکزی آلمان، باعث شکست های متعاقب شده است. از عوامل دیگر موثر در این ترکیب مخرب میتوان به ناسیونالیسم پولی بلندمدت فرانسه (به حمایت رئیس جمهور فرانسه در راس بانک مرکزی اروپا) و از پا درآمدن مقامات یورو به همان دلیل ترس از کاهش قیمت که گریبانگیر فدرال رزرو هم شده بود، اشاره کرد .

دکتر براون از ادبیات اقتصادی پول گرایان سنتی و مکتب اتریشی در بررسی این مباحث استفاده کرده است . وی نشان داده است که در حقیقت، بحران بدهی خارجی اروپا در مرحله ترکیدن حباب اعتباری قرار دارد . چاپ جدید این کتاب به طور کامل به روز رسانی شده است و استدلال ها با استفاده از حقایق اخیر و بینش جدید تصحیح گردیده است . در فصل آخر، دکتر براون پیشنهاد می کند که تنها یک راه است که چشم اندازی واقعی از نجات اتحادیه پولی اروپا را به همراه دارد و آن شروع دوباره است . او آینده ای فارغ از هر گونه اتحاد سیاسی یا مالی را در اروپا ترسیم می نماید و طرح کلی از فرآیند قانونی و امکان پذیر خروج هر یک از کشورهای عضو را از اتحادیه اروپا ارائه می دهد . این کتاب از 6 فصل تشکیل شده است . در فصل اول و دوم به معرفی موضوع سقوط یورو پرداخته شده است . در فصول سوم و چهارم موضوعات مربوط به عوامل موثر در ایجاد حباب یورو و ترکیدن این حباب مورد بحث قرار گرفته است . فصول پایانی کتاب نیز در مورد پایان حیات اتحادیه اروپا و استراتژی خروج هر یک از کشورها است .

 

 

ناشر: پالگریو مک میلان

تعداد صفحات: 224 صفحه

تاریخ انتشار: آوریل 2012

قیمت 25.57 : دلار

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر