کد خبر 163834
A

نشریه الکترونیکی «گزیده آمارهای اقتصادی» مربوط به مهرماه 1395 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این نشریه الکترونیکی ماهانه و صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، مالی و بودجه، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

این نشریه به صورت ماهانه و صرفاً به صورت الکترونیکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخشهای  پولی و بانکی، تراز پرداختها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است و دارای بخش های زیر است:

1.بخش پولی و بانکی

این بخش از گزیده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی است.


2.بخش تراز پرداخت ها

این بخش از گزیده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد است.


3.بخش مالی و بودجه

این بخش از گزیده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعیت بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و واگذاری و تملک دارایی‌های مالی است.


4.بخش بازار سرمایه

این بخش از گزیده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌های بازار سهام به تفکیک صنایع، عرضه سهام توسط بخش عمومی و بانک‌ها وخلاصه وضعیت اوراق مشارکت است.

گزیده آمارهای اقتصادی را از اینجا بخوانید

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

آمارهای اقتصادی

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

عناوین بیشتر