هر دلار آمریکا با افزایش ۱۸۱ تومانی قیمت نسبت به ابتدای اسفند، امروز با قیمت ۴۷۴۵ تومان در صرافی‌ها به فروش رسید.